Disclaimer voor Glutenvrij Snackerij (https://www.glutenvrijsnackerij.nl)
Glutenvrij Snackerij (Onderdeel van Vlekkeloos., Kamer van Koophandel: 54487188), hierna te noemen GVS, verleent u hierbij toegang tot https://www.glutenvrijsnackerij.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. GVS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
GVS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GVS.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met GVS.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GVS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GVS en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GVS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Wij doen ons uiterste best je via deze website zo goed mogelijk te informeren. Fabrikanten of leveranciers kunnen echter besluiten recepturen te wijzigen waardoor deze niet meer glutenvrij zijn. Wij vragen je altijd zelf goed op te letten en de etiketten te blijven lezen. Sommige producten die wij benoemen op deze website zijn niet gecertificeerd glutenvrij, echter wel conform de Europese etiketteringswetgeving, waardoor deze glutenveilig (<20ppm) zouden moeten zijn. Ben je zwaar gevoelig of heb je een (tarwe)allergie, dan zul je altijd voor jezelf een afweging moeten maken. Wij willen benadrukken dat wij geen diëtisten of roodprofessionals zijn, waardoor wij in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele klachten. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.